جراحیپلاستیکشکم

جراحی پلاستیک شکم

ابدومینو پلاستی یا تامی تاك،مینی ابدومینوپلاستی،لیپو ابدومینوپلاستی،لیزر لیپولیز بااسمارت لایپو MPX

یكی از شایع ترین مراجعات در جراحی های زیبایی،بد شكلی ها و نازیبایی های شكم است به شکلی برجستگی بیش از حد نا متعارف شكم،شلی و افتادگی پوست شكم و وجود چین های متعدد در پوست شكم هنگام نشستن كه پوشیدن بسیاری از لباسها را غیرممكن میسازد یا وجود تركهای فراوان در پوست شكم چنان آزاردهنده است كه بیمار را ترغیب به انجام عمل کوچک کردن شکم می كند.

 

سوالی که برای بیمار پیش می آید این است که کدام عمل جراحی را برای کوچک کردن شکم می بایست که انجام بدهد:

  ابدومینو پلاستی (تامی تاك یا عمل جراحی پلاستیك شكم)
  خارج كردن چربی زیر پوستی به كمك لیزر لیپولیز با اسمارت لایپوMPX
  مخلوط این دو (لیپوابدومینوپلاستی)
  عمل مینی ابدومینوپلاستی